Згода на обробку персональних даних

Шляхом оформлення замовлення на сайті «intertelecom.in.ua» я добровільно даю повну згоду на обробку моїх персональних даних, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, поштову адресу, номера телефону, адреси електронної пошти, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання, знеособлення, блокування та знищення моїх персональних даних.

 

Мені повідомили, що обробка моїх персональних даних здійснюється з метою: формування та підтримку обізнаності про діяльність та проведення рекламних, маркетингових та інших заходів.

 

Мені повідомили, що при обробці моїх персональних даних Власник здійснює всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій.

 

Мені повідомили про те, що в будь-який момент часу, письмово звернувшись до власника, я маю право запросити перелік імен і адрес будь-яких одержувачів персональних даних, ознайомитися з персональними даними, звернутися з проханням про надання додаткової інформації щодо зберігання та обробки персональних даних або вимагати внесення будь-яких необхідних змін до персональних даних їх уточнення.

 

Я згоден, що Власник бази даних може доручити обробку персональних даних розпорядником без попереднього повідомлення та без узгодження зі мною.

 

Зазначена згода надана з урахуванням вимог ст.7, ст. 8 і ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» та діє безстроково та без обмеження території дії.

 

Я, цим підтверджую, що отримав повідомлення про включення моїх персональних даних до бази персональних даних з метою, зазначеною в цьому злагоді, а також відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» для виконання зазначеної мети і про можливість передачі має персональних даних третім особам на розсуд власника та / або розпорядника бази даних.

 

Зміст моїх прав як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» мені повідомлено і зрозуміло.

Форма зворотного зв'язку